Projekt unijny

Wdrożenie innowacji w firmie Interlight

Miło nam poinformować, że Stefan Walędziak Firma „INTERLIGHT” otrzymał dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.03.00-20-0324/18 pn. Wdrożenie innowacji w firmie Interlight ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Interlight.
Planowane efekty rezultatu:

  • Uzyskanie przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów;
  • Wprowadzenie innowacji procesowych;
  • Wprowadzenie innowacji produktowych;
  • Wprowadzenie innowacji nietechnologicznych;
  • Wzrost sprzedaży eksportowej.

Wartość projektu

1 414 452,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

574 980,74 PLN